2

avatar
Mới nhất Cũ nhất
Neji
Độc Giả
Neji

rời nhiều nhóm 1 vậy lúc mà không bị checkpoint à bạn ? Cả hủy lời kết bạn nữa?