7 con sông dài nhất thế giới, bạn đã biết chưa?

Những con sông dài nhất thế giới thường phải có chiều dài trên 1000km, đây là quy ước trong tiêu chuẩn để xác định rõ ràng về dòng sông lớn nhất. Trong bài... ĐỌC TIẾP >>