trong cái rủi có cái may

Trong cái rủi có cái may là gì? Hiểu thế nào cho đúng?

“Trong cái rủi có cái may” là câu thành ngữ được dùng nhiều trong cuộc sống. Nếu chỉ nghĩ thoáng qua thì chắc hẳn mọi người đã mường tượng được phần nào... ĐỌC TIẾP >>